Menu
Advokaat en jurist omgevingsrecht en handhaving
Adviesbureau Zeker Bouwen bv

Zeker Bouwen, juristen en bouwkundigen thuis in omgevingsrecht

Wij helpen u bij problemen met de gemeente.


Bent u thuis in alle wetten en regels die van toepassing zijn in uw directe woon- en werkomgeving?

Weet u wanneer er een omgevingsvergunning nodig is bij bouwen of verbouwen en welke bestemming uw pand of grond heeft? Ook wat u wel en niet mag?

Wat als de gemeente een andere bestemming aan uw pand of perceel gaat geven waardoor u niet meer mag bouwen of er geen bedrijf meer gevestigd mag worden? Of wat als de gemeente gaat handhaven? Mogen zij een boete of een last onder dwangsom opleggen of uw bouwwerk laten slopen? Wat als uw pand tot monument wordt verklaard? Mag u zonder vergunning van het Waterschap of gemeente een waterbassin bij uw bedrijf aanleggen? Of zonder vergunning een vakantiechalet plaatsen op een recreatiepark? En misschien krijgt u wel een weigering van uw vergunning?

Weet u wat mogelijk is en hoe u moet handelen om iets voor elkaar te krijgen?

Wij weten dat wel!

Wij zijn gespecialiseerde juristen en bouwkundigen en hebben jarenlange ervaring in het omgevingsrecht. De expertise in combinatie recht, bouwkunde en bestemmingsplannen is uniek en heeft hierdoor menig probleem  opgelost.

Wij zijn praktisch ingesteld, zoeken geen problemen maar oplossingen en gaan in dialoog met de overheid.
Waar nodig schrijven wij een bezwaarschrift en/of beroepschrift tegen beslissingen van overheidsinstanties.

Advies of hulp nodig?

Contact