Kinderopvang vergunning specialist
Advokaat en jurist omgevingsrecht en handhaving
Adviesbureau Zeker Bouwen bv
HomeKengetallenVergunningenMarktonderzoekBedrijgingenOnderscheidendAdviseursGeld
Kopen of hurenBeleggersInterieurBrandveiligheidPand zoekenNieuwsContact

                                                                                                                                                                               

Kinderdagverblijf beginnen?

 

Ja, en dan is het zover! Nog een paar vergunningen regelen en je aanmelden bij de gemeente. Ach, dat is zo geregeld. Toch?

Het is maar hoe je het bekijkt. Als je optimistisch bent ingesteld zal het allemaal wel voor elkaar komen. Maar je zult, hoe dan ook, toch enkele hobbels moeten nemen.

 

De huisvesting geeft de meeste papieren rompslomp aan vergunningen. Daarnaast komen de papieren om sowieso een kinderdagverblijf te mogen runnen.

 

Het begint met een vergunning op grond van de Verordening Kindercentra 1997 die bij de gemeente aangevraagd moet worden. Als je een bestaand pand gaat betrekken zullen hierin voorzieningen aangebracht moeten worden volgens de eisen die gelden voor kinderdagverblijven.

Bij verbouwingen en het mogen gebruiken van het pand als kinderdagverblijf, zal bijvoorbeeld een omgeving(bouw)vergunning aangevraagd moeten worden. Bij een monumentaal pand is ook een akkoord van een monumentencommissie nodig. Voor de veiligheid dient tevens een ontruimingsplan aanwezig te zijn.

 

Kan je het nog volgen? Ik zal nog meer uitleg geven.

 

De eisen rond een kinderdagverblijf zijn vooral gebaseerd op veiligheid, hoe deze gerealiseerd kan worden binnen de wettelijke eisen, en hoe dit wordt vertaald in de vergunning.

 

Er zijn onder andere voorzieningen nodig voor brandpreventie en vluchtwegen, zoals brandwerende deuren naar bepaalde ruimtes, vluchtdeuren en trappen naar buiten, brandmelders en blusmiddelen. Voor iedereen moet een ontruimingsplan zichtbaar aanwezig zijn. Hierop dient aangegeven te zijn wie de verantwoordelijke coördinator is bij calamiteiten. Alle werkzame volwassen personen behoren te weten hoe het ontruimen moet plaatsvinden en waar de benodigde voorzieningen zich bevinden. Voor het ontruimingsplan moet ook een locatie buiten het kinderdagverblijf aangewezen worden, waar de mensen zich moeten verzamelen als ze het pand zijn ontvlucht. Dit om te kunnen nagaan of iemand ongemerkt in het pand achterblijft.

 

Op de tekeningen voor de omgevingsvergunning staan tevens de bouwkundige voorzieningen vermeld die met de brandveiligheid te maken hebben, dus de vluchtdeuren, brandwerende wanden en deuren, locatie blusmiddelen en vluchtaanduidingen. De toiletten, pantry en indeling van de overige ruimten staan uiteraard ook op de tekeningen.

Het ventileren van de ruimten, oppervlakten, verblijfsgebieden en verkeersruimten staat ook aangegeven.

 

Om het pand te mogen gebruiken als kinderdagverblijf behoort in de omgevingsvergunningaanvraag een gebruiksplan te worden opgenomen.

Hierin staat het aantal kindergroepen, de grote en samenstelling hiervan, het aantal leidsters en leidinggevenden vermeld, evenals de calamiteitenvoorzieningen, het gebruik van de ruimten zoals slaapvertrekken, dagruimten, toiletten, pantry, verkeersruimten (trappen en gangen) en buitenspeelplaats. Indien aanwezig zullen ook de parkeervoorzieningen aangegeven dienen te worden. In een drukbebouwde woonomgeving kunnen, om geluidshinder naar buren tegen te gaan, ook akoestische voorzieningen verlangd worden.

 

In een ontruimingsplan staat vermeld welke personen gebeld moeten worden bij brand, hoe de brandmelding naar de brandweer geschiedt en waar en hoe de vluchtwegen in het pand naar de vluchtdeuren lopen. Ook is de verzamellocatie buiten het pand aangegeven, waar de brandblusmiddelen hangen, hoe en waar gas en elektra afgesloten kunnen worden, waar de sleutels zijn en nog een aantal andere zaken.

In het pand dient zichtbaar voor iedereen een kaartje met plattegrond met de nodige aanduidingen van vluchtroutes, verzamelpunt, calamiteitenvoorzieningen en belangrijke telefoonnummers te hangen.

 

Ik kan best begrijpen dat als je een kinderdagverblijf wilt beginnen, je van de genoemde materie geen verstand hebt. Ik heb dat gelukkig wel. Neem daarom contact met mij op en nodig mij uit voor een bezoek aan het pand waar je het kinderdagverblijf in wilt beginnen. Ik kan dan aangeven wat er allemaal nodig is en wat mijn kosten zijn om de vergunningaanvragen te regelen.

 

Eduard Kruijt

Directeur Adviesbureau Zeker Bouwen BV

Tel: 0413-352640

Email: zeker.bouwen.ro@planet.nl